Argentine golfer Eduardo Romero dies at 67

Argentine golfer Eduardo “El Gato” Romero, best known for winning eight titles on the European Tour, has died at 67.